❈ Koučink ❈

Slovo "coach" vzniklo z maďarštiny podle města Kocs, kde se přepřahali koně - odtud kočár, coach, ale také kočí, tedy někdo, kdo dostává lidi z bodu A do bodu B - a to je také v jednoduchosti řečeno posláním kouče.

Mým posláním, jak já ho vnímám, je citlivě klienta provázet po krajině jeho vlastní mysli, formou rozhovoru a za pomoci dalších technik vás přivádět k sobě do vlastního středu pro odpovědi.

Kouč je někdo, kdo vás může pomoci dostat z bodu A do bodu B. Ale vy jste ten, kdo se musí rozhodnout, že to chcete. Že chcete vykročit na cestu společně s koučem. Kouč vás nepřenese, ale doprovází.

Líbí se mi také pohádkové vysvětlení pro to, kdo je kouč. Vzpomeňme si například na oblíbenou pohádku Tři oříšky pro Popelku, kde Sova Rozárka, nemusí nic říkat, jen pozorně naslouchá a Popelka si sama dochází k řešením, co má dělat.

Koučování zvyšuje naši všímavost vůči životu. A zvyšování všímavosti vůči jedné oblasti se pak snadno přenáší i do oblastí jiných a funguje prakticky jako živá voda. Podstatou koučování tedy je, že si pojmenujete, vůči čemu budete zvyšovat svoji všímavost.

Specifikem mé koučovací práce je časté využití práce s tělem, kdy se dostáváte vědoměji do těla, a můžete se tak nacítit více na to, co se ve vás v různých životních situacích odehrává.

Koučovací proces není mentorink, poradenství, terapie. Nezaměřuje se na terapeutická témata a pohled do minulosti. Koučovací proces je orientovaný na přítomnost a budoucnost. Kouč neposkytuje expertní rady, ale naopak klade otázky, aby jste si našli své vlastní odpovědi. Často si pokládáme otázky a ne vždy známe odpovědi, přestože odpovědi v sobě máme. Potřebujeme partnera, který s námi bude diskutovat do hloubky, který nám ukáže jiný pohled, navede nás. Potom překonáme i ty největší výzvy a ujasníme si svá rozhodnutí, protože o tom máme s kým mluvit. 

V čem vám může koučink pomoci:

  • určit si priority - větší jasnost v tom co chcete, a jak moc to chcete
  • transformovat vaše sny a přání na konkrétní, realizovatelné cíle
  • ujasnit si, jaké máte možnosti - co a do jaké míry můžete v dohledné době ovlivnit
  • podívat se na věci z jiného úhlu pohledu - přijít na další možnosti
  • lépe si uvědomit, a ujasnit co všechno můžete využít a potřebujete k dosažení svého cíle
  • naučit se plánovat drobné konkrétní kroky vedoucí k cíli
  • najít vnitřní motivaci a posílit vaši sebedůvěru

V případě jakýchkoliv dotazů, mě prosím kontaktujte, přes telefon nebo email. Nulté koučovací setkání, kdy si podrobněji povíme o vašem koučovacím tématu, je bezplatné. 


Napětí je myšlenka na to, kým bys měl být. Uvolněnost je to, kým jsi.

Čínské příslovi