Diagnostika ❈ 

S ÚCTOU K PŘÍRODĚ A ČISTÝM ÚMYSLEM PRO REGENERACI TĚLA A VYROVNANOST MYSLI 

Lidský organismus vnímám jako jeden celek. V něm neexistuje ani zdraví, ani nemoc. Pouze harmonie a disharmonie. Hledáme  společně příčiny vychýlení z rovnováhy a jemným ovlivňováním navracíme tělu přirozenou sílu a vitalitu. 

Diagnostika Supertronicem 

Supertronic je diagnostický přístroj využívající principu metody EAV (elektroakupunktura dle Dr. Volla). Pomocí měření přesně definovaných akupunkturních bodů zjišťuje energetický stav akupunkturních drah, vnitřních orgánů, jež jsou s těmito drahami spojeny, také stav anatomicky či funkčně spojených tkání.

Dr. Reinhold Voll (1909-1989) byl bavorský lékař, který jako první sofistikovaně spojil metody konvenční i nekonvenční medicíny. Metody lékařské elektrofyziologie aplikoval na výzkum akupunkturního systému a definoval více než 800 bodů, k nimž přiřadil související vnitřní orgány a tkáně.

Naměřené hodnoty nám umožňují rozpoznat, zda se orgány, funkční systémy či tkáně nacházejí ve stavu podráždění, zánětu, normální adaptační funkce nebo degenerativním stavu.

Energetická diagnostika z pohledu Vollovy metody zkoumá odpověď akupunkturních bodů na průchod stejnosměrného proudu o velmi nízké voltampérové charakteristice. Tímto způsobem dostáváme obraz jak o energetickém stavu akupunkturních drah, tak o stavu orgánů a tkání, jež jsou k drahám přiřazeny. Podrobné vědecké vysvětlení tohoto jevu je obtížné a musíme jej hledat v oblasti kvantové fyziky a biofyziky. Patologické změny v oblasti fyzikální vždy předcházejí změnám biochemickým a strukturálním (vyšetření tělních tekutin a zobrazovací metody), které jsme zvyklí diagnostikovat moderní konvenční medicínou. Metoda ale není určena (a ani to neumí) k získání lékařské diagnózy ani k jejímu ověřování.

Umí zjistit tendence organismu k patologiím a také prognózování nemoci při opakovaných měřeních. Zobrazuje nám nepřímo stav regulačních a adaptačních schopností organismu.


Neměli bychom se pokoušet o léčení 
žádné části, aniž bychom se pokusili vyléčit celek.

Platón: Republika, 382 př. n. l.